آریا خلیق

مصاحبه با کاوه | دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی (بافت) آلمان

مصاحبه با نادیا | دانشجوی ارشد تجارت بین الملل دانشگاه مک کوئری استرالیا

مصاحبه با سحر منافی | تحصیل در رشته های پزشکی، داروسازی و دندان پزشکی

مصاحبه با آقای امین بنایی مقدم | ایمیل زدن به اساتید

مصاحبه با دانیال خرسندی عضو هیئت پزشکی موسسه سلامت پیشرفته بارسلونا

لایو اینستاگرامی با مهناز خیری | شرایط و هزینه های زندگی در کانادا

لایو اینستاگرامی با سمانه کاوئی متخصص قانونی مهاجرت به کانادا | اخذ ویزا

مصاحبه با سهند کریمی | دانشجوی دکتری برق دانشگاه آدلاید استرالیا

مصاحبه با نیلوفر ملکی | دانشجوی ارشد مدیریت انرژی NYIT کانادا

مصاحبه با بردیا کبیری فر | دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه UBC کانادا