اپلای به آمریکا

مصاحبه با دانیال خرسندی عضو هیئت پزشکی موسسه سلامت پیشرفته بارسلونا

مصاحبه با نیلوفر زکریایی دانشجوی مهندسی پزشکی | دانشگاه Wayne State آمریکا

مصاحبه با کیوان کبیر دانشجوی مهندسی شیمی،مکانیک | دانشگاه Illinois-کار آفرین در ایران

مصاحبه با آرش کشمیریان |مدیرعامل شرکت Limbic Software

مصاحبه با امید دادرس دانشجوی مهندسی پزشکی | دانشگاه HOUSTON آمریکا

مصاحبه با میلاد پولادسنج دانشجوی دکترای برق | دانشگاه USC آمریکا

مصاحبه با کیانا احسانی دانشجو مهندسی کامپیوتر | دانشگاه Washington آمریکا

مصاحبه با رامین دهقانیان پور دانشجوی علوم کامپیوتر | دانشگاه UMass Boston آمریکا

مصاحبه با بیژن پیک دانشجوی مهندسی معدن | دانشگاه نوادا رینو

مصاحبه با هدیه اشرفی دانشجوی مهندسی صنایع | آمریکا