اپلای به اروپا

مصاحبه با کاوه | دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی (بافت) آلمان

مصاحبه با آرام‎دخت ابراهیمی | دانشجوی پزشکی دانشگاه کلن آلمان

مصاحبه با مریم صالحی | دانشجوی دکتری مدیریت پروژه دانشگاه سالفورد انگلستان

مصاحبه با امیدرضا امراللهی نسب دانشجوی مهندسی نفت | دانشگاه Leoben اتریش

مصاحبه باکیانوش معینی دانشجوی مهندسی نفت | دانشگاه DTU

مصاحبه با بهار امیری دانشجوی معماری | دانشگاه باهاوس آلمان

مصاحبه با آقای بوشهری دانشجوی دکترای مهندسی برق | دانشگاه کاسل آلمان

مصاحبه با امیررضا قلی‌وند دانشجوی فیزیک | دانشگاه ULM آلمان

مصاحبه با علی کاوه دانشجوی مهندسی متالوژی | دانشگاه لووان بلژیک

مصاحبه با بهار ملیحی دانشجو مهندسی مواد و متالورژی | دانشگاه KU Leuven بلژیک